Glömt lösenord
Hej och välkommen till Puma Ekonomis Brf-portal!

 

Så här loggar du in i vår brf-portal:

  • Logga in via fälten uppe till höger i bilden
  • Inloggningsuppgifterna finns på din avi
  • Kicka på "För medlemmar" för att nå er sida
  • Klicka på "För styrelse" om ni tillhör styrelsen

 

GDPR

Integritetspolicy Puma Ekonomi HB

Din integritet är viktig för oss, på ett förtroendefullt sätt hanterar vi personuppgifter om dig med hög integritet. Vår policy har vi sammanställt i denna skrift som vi kan komma att uppdatera, den uppdaterade versionen kommer alltid att publiceras på vår hemsida.

Personuppgifter vi behandlar om dig
De uppgifter vi på Puma Ekonomi samlar in är namn, adress, telefonnummer, objektsnummer, e-postadress, personnummer samt uppgifter som du lämnar till oss vid kontakt med Puma Ekonomi HB.
När du äger eller hyr hos någon av våra kunder har vi i uppdrag att hantera register över hyresobjekt och lägenhet. De uppgifterna som insamlas är enligt överenskommelse mellan Puma Ekonomi HB samt din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Syfte med behandling av personuppgifter
När du blir kund hos Puma Ekonomi direkt eller indirekt registrerar vi uppgifter om dig som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare samt även vid kontakt med Puma Ekonomi HB registrerar vi de uppgifter du ger oss. Syftet är att hålla kontakt med dig samt att utföra avtalad tjänst.
Du som kund till Puma Ekonomi HB registreras med uppgifter för att uppfylla lagar om register samt bokföring, enligt uppdrag från dig eller din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Dessutom behandlas uppgifter enligt avtal samt för information till dig om de uppdrag vi utför för dig.

Laglig grund för behandling av personuppgifter
Puma Ekonomi HB har som rättslig grund för behandling av personuppgifter avtal(kundavtal),rättslig förpliktelse(bokföringslagen, garantiåtagande m.m.) samt intresseavvägning (vårt och ditt berättigade intresse att föra förteckning över tidigare utförda uppdrag och kundkommunikation).

Hur länge sparar Puma Ekonomi HB personuppgifter
De uppgifter som behandlas enligt rättslig förpliktelse sparar Puma Ekonomi HB dessa uppgifter minst i enlighet med den rättsliga förpliktelsen. Uppgifter sparas längre för att föra förteckning av tidigare utförda arbeten, t.ex. för garantiåtaganden. Du som registrerad har rätten att begära begränsning eller radering av personuppgifter som lagras med intresseavvägning som rättslig grund.

Vilka delar Puma Ekonomi HB personuppgifter med
Underleverantörer samt andra bolag kontrollerade av Puma Ekonomi HB lämnar vi personuppgifter vidare till, dessa organisationer är personuppgiftsbiträden för Puma Ekonomi HB där personuppgiftansvar finns för Puma Ekonomi HB. Dessa parter får inte använda personuppgifter för något annat ändamål än att utföra uppdrag för Puma Ekonomi HB
Myndigheter är vi skyldiga enligt lag att lämna ut personuppgifter enligt lagar samt på begäran av polis samt domstolar.
Potentiella köpare och säljare kan Puma Ekonomi HB lämna ut personuppgifter till vid försäljning av hela eller delar av verksamheten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter
Det förtroende du ger oss när vi tar del av dina personuppgifter tar vi på största allvar. Vårt säkerhetsarbete innefattar utbildning och kompetensutveckling av vår personal samt utarbetande av policy och rutiner för att upptäcka, hantera och åtgärda så att data inte sprids till obehöriga eller går förlorad.
Puma Ekonomi HB har en informationssäkerhetspolicy som är kommunicerad med våra anställda, samarbetspartner samt underleverantörer. Samtliga parter arbetar aktivt med att utveckla vårt säkerhetsmedvetande samt säkerhetsåtgärder. Puma Ekonomi HB tar själva samt via samarbetspartner aktiv del i praxis för informationssäkerhet.

Dina rättigheter
Du har enligt lagstiftning rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter, rätt till invändning, rätt till begränsning av behandling som inte vilar på avtal eller rättslig förpliktelse samt rätt till radering.
Du har rätt till registerutdrag efter kontakt med kundtjänst.

Kontaktuppgifter för frågor om personuppgiftsbehandling
Du kan alltid kontakta Puma Ekonomis kundtjänst via kontaktformuläret för frågor samt för att utföra din rätt till dina personuppgifter.